KULLANICI SÖZLEŞMESİ


Aşağıdaki metin, navluniste.com ile navluniste.com kullanıcısı arasındaki sözleşmedir. navluniste.com’u kulanmadan önce bu sözleşmeyi dikkatlice okuyunuz ve tüm içeriği onayladıktan sonra siteyi kullanınız. navluniste.com'u kullanmanız, aşağıdaki maddelerin tamamını kabul ettiğiniz anlamına gelecektir.

1. Bu sözleşme navluniste.com'u kullandığınız sürece hüküm ifade eder.

2. navluniste.com kullanıcılarının; suç teşkil edecek, yerel ve ulusal yasalara veya uluslararası anlaşmalara ters düşecek (ırkçılık, gericilik, her türlü ayrımcılık, bireylere veya gruplara karşı nefreti ya da zarar verilmesini teşvik eden yasadışı faaliyetler hakkında bilgilendirici, 3. kişilerin gizlilik haklarını veya fikri mülkiyet haklarını ihlal eden, yasadışı bilgileri kapsayan, her türlü hakaret, küfür, suç, pornografi, müstehcenlik içeren yazıları yayınlaması yasaktır. Bu tip bir içerik kullanıcı tarafından navluniste.com’a gonderildiği takdirde her türlü hukuki sorumluluk gonderene ait olacaktir.

3. navluniste.com yasak içerik yayınlayanların kullanımlarını uyarmaksızın engellemek, içerikleri yayından kaldırmak ve yayıncılarına karşı her türlü yasal tedbirleri almak haklarına sahiptir.

4. navluniste.com sitedeki tüm yazışma alanlarında kullanıcıların yazdıklarından sorumlu tutulamaz.

5. navluniste.com 'da bulunan yazılım ve tasarımların her hakkı saklıdır. Sitenin tasarımında ve veritabanı oluşturulmasında kullanılan yazılımın kopyalanması veya kullanılması yasaktır. Aksi halde doğabilecek kanuni ihtilaflarda navluniste.com, hiçbir sorumluluk kabul etmez.

6 . navluniste.com link verdiği, banner tanıtımı yaptığı sitelerin içeriklerinden sorumlu değildir.

7. navluniste.com, kullanıcıların verdiği ve veri tabanında bulunan bilgileri, istatistiksel bilgilere dönüştürmek, reklam ve pazarlama alanında kullanmak, site kullanıcılarının genel eğilimlerini belirlemek, içeriğini ve servislerini zenginleştirmek için kullanabilme hakkına sahiptir.

8. navluniste.com, siteyle ilgili olarak basında ve İnternet ortamında yer alabilir. navluniste.com sitenin erişilebilir alanlarının basına veya İnternet ortamına yansımasından sorumlu tutulamaz.

9. navluniste.com sitede yaşanabilecek teknik aksaklıklardan (kesinti, gecikme vb), sitenin geçici olarak servis dışı kalmasından ve üyeler arası iletişimde yaşanan kesinti, gecikme gibi sorunlardan sorumlu değildir.

10. navluniste.com, kullanıcıların davranışlarından, kullanıcılar arasındaki iletişim ve etkileşimden doğan sonuçlardan -kayıp, hasar, zarar, ölüm, vs. dahi olsa- sorumlu değildir.

11. navluniste.com yük taşımacılığı yapmamaktadır, taşıyanın ya da yük verenin’nin acentesi değildir, burada tanımlanan hizmet kapsamında sayılanlarla sınırlı olmamak üzere yaptığı iş taşıma işleri komisyonculuğu, taşıma işleri organizatörlüğü değildir.

12. navluniste.com sisteme girilen navlun taleplerine teklif verileceği garantisi vermediği gibi, teklif verenler için de verdikleri teklifin kabul edilmesi hususunda bir garanti vermemektedir. navluniste.com'un bu anlamda bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

13. navluniste.com, kullanıcılar arasındaki anlaşmazlıkları takip etme ve gerekirse uyarmaksızın kullanım engelleme hakkına sahiptir ama buna zorunlu değildir. Kullanıcılar arasındaki iletişim, etkileşim ve ilişkiler, tamamen kullanıcıların kendi sorumluluğu altındadır. Kullanıcılar arasındaki anlaşmazlıklardan doğan herhangi bir maddi ya da manevi zarardan navluniste.com sorumlu değildir.

14. navluniste.com üye’lerin, sisteme girilen navlun talebinin, teklifin, taşıma koşullarının gerçekliğinden ve taşıma işinden, taşıma işine ilişkin ödemelerden, masraf ve ücretlerden, taşıma işinin süresinden, zamanlamasından, taşınan yükten sorumlu değildir.En uygun fiyat ya da teslim süresi vb garantisi vermemektedir.

15. navluniste.com'u kullananlar karşılıklı bir ticari ilişkiye girmeden önce diğer tarafa ilişkin her türlü gerekli inceleme ve araştırmaları kendileri yapmakla yükümlüdürler.

16. navluniste.com, kullanıcılar arasında yazışmalarda kullanıcı Sözleşmesi'nin ihlal edildiğini ya da saldırgan, yasa dışı, üyelerin haklarını ve güvenliğini tehdit eden unsurlar içerdiği gerekçesiyle denetleyebilir veya iptal edebilir ve önceden uyarmaksızın söz konusu içeriği yayınlayan kullanıcının kullanım hakkını iptal edebilir.

17. Kullanıcı, bu sözleşmenin ihlali durumunda meydana gelebilecek olan kayıp, iddia ve suçlamalardan doğabilecek olan zararların karşılığında navluniste.com, yetkililerinin, temsilcilerinin ve diğer çalışanlarının zararlarını karşılayacağını kabul eder.

18.Kullanıcılar navluniste.com 'daki işlemlerden dolayı ortaya çıkabilecek her türlü anlaşmazlıklar ve akabinde bu anlaşmazlıkların yaratacağı her türlü iddia, talep veya zarar beyanlarından, navluniste.com’un sahiplerini, temsilcilerini ve/veya çalışanlarını sorumlu tutmamayı, tazminat talep etmemeyi ve üçüncü kişi ve kurumlar tarafından kendisine yöneltilecek her türlü talepten muaf tutmayı işbu sözleşmeyi'yi onaylayarak ve navluniste.com'u kullanarak peşinen kabul ve beyan eder.

19.navluniste.com sitedeki taleplerin doğruluğundan, bu talepler karşığında verilen taahütlerden,sitede kullanıcıların birbirne sunacağı hizmetlerin kalitesinden, güvenliğinden, yapılan bir ticari anlaşmada tarafların yükümlülüklerini yerine getirmesinden ve neticesinde meydana gelebilecek maddi/manevi kayıplardan sorumlu değildir.

20. Bu sayfada yer alan maddeler, değişikliklerin bu sayfadan belirtilmesi şartıyla navluniste.com tarafından istendiği zaman değiştirilebilir.